Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Thông báo về việc điều chỉnh, phân công Cố vấn học tập phụ trách các lớp sinh viên bậc đại học chính quy, năm học 2022-2023

15-03-2023
Thông báo về việc điều chỉnh, phân công Cố vấn học tập phụ trách các lớp sinh viên bậc đại học chính quy, năm học 2022-2023

Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh, phân công Cố vấn học tập phụ trách các lớp sinh viên bậc đại học chính quy, năm học 2022-2023 (Tải File).