Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Thông báo về thời gian và lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 - 2022 dành cho Tân sinh viên khóa 2021 (đợt bổ sung)

01-10-2021
Thông báo về thời gian và lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 - 2022 dành cho Tân sinh viên khóa 2021 (đợt bổ sung)

Thực hiện theo kế hoạch số 09/2021/KH-ĐHHV ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, năm học 2021 – 2022. (Tải File)

Căn cứ thông báo số 61/2021/TB-ĐHHV. Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia: các Tân sinh viên khóa 2021 mới nhập học đợt sau và Tân sinh viên chưa tham gia học tập theo Thông báo số 61/2021/TB-ĐHHV.

2. Thời gian – hình thức học tập:

  • Thời gian: từ 02/10/2021 đến 03/10/2021.
  • Hình thức: giảng dạy trực tuyến trên Google Classroom và Google Meet.
  • Buổi sáng (3 tiết) bắt đầu từ 07h30’ đến 10h30’
  • Buổi chiều (3 tiết) bắt đầu từ 14h00’ đến 17h00’

3. Phương thức đánh giá:

  • Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi học (có điểm danh từng buổi) thì mới đủ điều kiện làm bài thu hoạch.
  • Sinh viên làm bài thu hoạch trực tuyến (sẽ được thông tin cụ thể trên Google Classroom.

4. Lịch học lớp SHCDSV_N8

BUỔI

NHÓM 8

Thứ

Ngày

Tiết

Sáng

Chiều

 

Bảy

02/10/2021

1

Chuyên đề 1

Chuyên đề 3

 

2

Chuyên đề 1

Chuyên đề 4

 

3

Chuyên đề 1

Chuyên đề 5

 

Chủ nhật

03/10/2021

1

Chuyên đề 2

Chuyên đề 6

 

2

Chuyên đề 2

Chuyên đề 6

 

3

Chuyên đề 2

 

 

             
 

Nội dung học: theo thông báo số 61/2021/TB-ĐHHV.

Lưu ý:

-  Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên sẽ gửi lời mời tham gia lớp học qua email trường cấp cho cá nhân sinh viên mssv@dhv.edu.vn (sinh viên kiểm tra thông tin email sau 11h00’ ngày 01/10/2021) hoặc sinh viên có thể tham gia vào lớp bằng mã lớp học.

- Trong trường hợp không thể thực hiện 02 cách trên, sinh viên có thể phản hồi chưa nhận được email tham gia lớp SHCDSV_N8 đến Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên qua email dt-ctsv@dhv.edu.vn) .

Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên thông báo đến Tân sinh viên khóa 2021 để biết và thực hiện. Phòng đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn thông tin đến Tân sinh viên khóa 2021 và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường phối hợp thực hiện.