QUẢN LÝ BỆNH VIỆN – NGÀNH HỌC ĐẶC THÙblog-post-image

Ngành Quản lý Bệnh viện thuộc nhóm ngành sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý trong bệnh viện, các cơ sở y tế và các đơn vị, doanh nghiệp ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngành Quản lý Bệnh viện của DHV định hướng xây dựng chương trình chuyên sâu về lý thuyết lẫn thực hành, tiếp cận với nghiệp vụ của ngành y tế như: quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý tài chính - bảo hiểm y tế. quản lý dược, marketing - kỹ năng giao tiếp bệnh viện …

Một số môn học được giảng dạy như: Kinh tế Y tế, Tổ chức Quản lý Y tế, Quản lý Bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, Quản lý rủi ro trong bệnh viện, Marketing trong bệnh viện, Kiến trúc Bệnh viện, Lượng giá chương trình y tế.v.v…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO của ngành Quản lý bệnh viện đó là đào tạo được đội ngũ cán bộ công nhân viên có phẩm chất đạo đức, chính trị rõ ràng; hiểu và làm việc hiệu quả trong lĩnh vực quản lý bệnh viện. Cụ thể:
- Biết xây dựng và tổ chức điều hành cơ sở kinh doanh, hệ thống quản trị y dược và bệnh viện.
- Có trình độ chuyên sâu về quản lý cơ sở y tế, bệnh viện, công ty, doanh nghiệp.
- Có hiểu biết rộng và cơ bản, thích nghi với yêu cầu đa dạng của công việc.
- Có phương pháp luận, khả năng phân tích và kỹ năng quản trị.
- Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong tổ chức điều hành công việc có hệ thống tại các cơ sở y tế, bệnh viện và các công ty, doanh nghiệp.

🎯CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
- Cán bộ tham mưu, tổ chức điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân ở các cấp trung ương và địa phương.
- Cán bộ, chuyên viên tại các Phòng, Ban của bệnh viện như Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Kế hoạch,...
- Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế - tài chính và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu…liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
- Nghiên cứu viên và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.