HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO DHVblog-post-image

Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7 thí sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Thí sinh cần phải thực hiện đúng và đầy đủ các bước trong quy trình đăng ký nguyện vọng để tránh xảy ra sai sót. Thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống của Bộ.

Những thí sinh đã có kết quả trúng tuyển sớm có điều kiện vào DHV cần phải đăng ký nguyện vọng ngành đã trúng tuyển trên hệ thống của Bộ để hoàn thành thủ tục trúng tuyển chính thức của trường.

Những thí sinh chưa đăng ký xét tuyển sớm vào trường, tiếp tục đăng ký nguyện vọng vào DHV trên hệ thống của Bộ.

Lưu ý:
- Để chắc chắn được trúng tuyển vào trường, thí sinh nên đăng ký ngành chọn là NV1 vào DHV. Thí sinh đăng ký đúng mã trường là DHV và đúng mã ngành.

Sau đây là hướng dẫn các bước đăng ký nguyện vọng trực tuyến:
1. ĐĂNG NHẬP

Truy cập vào website: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
– Tên đăng nhập: Số CMND/CCCD/Mã định danh
– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi.
Tiếp theo, thí sinh nhập mã xác nhận và bấm Đăng nhập.

2. XEM DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Bước 1: Thí sinh chọn chức năng Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển từ menu Tra cứu:
Bước 2: Xem danh sách các nguyện vọng xét tuyển sớm. Thí sinh có thể tìm kiếm theo Mã trường (DHV), Mã ngành và nhấn tìm kiếm

3. CUNG CẤP DỮ LIỆU TUYỂN SINH

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống => Thí sinh chọn Cung cấp dữ liệu tuyển sinh
Bước 2: Nhấn Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên, chọn đối tượng ưu tiên tương ứng đồng thời bấm vào Nhập minh chứng ĐTƯT để tải minh chứng lên hệ thống. Nếu thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên thì chọn mục Chọn đối tượng ưu tiên. Sau đó nhấn lưu thông tin đăng ký xét tuyển sinh.

4. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN SINH

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

blog-post-image

Bước 2: Trên màn hình 1. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chọn nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (nếu có) rồi nhấn nút Tiếp theo

blog-post-image

Bước 3: Trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng, có thể xem lại các nguyện vọng đã thêm nhưng chưa lưu

blog-post-image

Thí sinh có thể nhấn nút Thêm nguyện vọng để thêm nguyện vọng tại màn hình này
blog-post-image

Bước 4: Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình 2.Thêm nguyện vọng

blog-post-image

Bước 5: Tại màn hình bước 3: Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

blog-post-image

** Lưu ý: Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại bước 4: Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký .
5. SỬA NGUYỆN VỌNG

Bước 1: Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để xem lại các nguyện vọng đã được ghi nhận. Thí sinh nhấn sửa để sửa nguyện vọng

blog-post-image

Bước 2: Sau khi sửa thông tin nguyện vọng và nhấn Tiếp theo trên màn hình 2.Thêm nguyện vọng

blog-post-image

Bước 3: Tại màn hình bước 3: Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

blog-post-image

** Lưu ý: Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại bước 4: Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

6. XÓA NGUYỆN VỌNG

Bước 1: Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để xem lại các nguyện vọng đã được ghi nhận. Thí sinh nhấn sửa để xóa nguyện vọng

blog-post-image

Bước 2: Màn hình thông báo hỏi “Bạn có muốn xóa lựa chọn này?” hiển thị. Nhấn Đồng ý để xóa nguyện vọng

blog-post-image

** Lưu ý: Sau khi Xóa nguyện vọng thí sinh cần nhấn Tiếp theo và nhập OTP để lưu thông tin vừa xóa. Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại bước 4: Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

7. XẾP THEO THỨ TỰ NGUYỆN VỌNG

Bước 1: Nhấn Xếp theo thứ tự NV

blog-post-image

Bước 2: Thí sinh thực hiện sửa thứ tự nguyện vọng mong muốn

blog-post-imageLưu ý:
– Để việc đăng ký xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện đăng ký xét tuyển đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng.