HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘSáng ngày 07/7/2023, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ với nội dung công bố quyết định thành lập các đơn vị và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

blog-post-image

Trước toàn thể CBNV-GV trường tại hội nghị, TS. Trần Việt Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường đã có những chia sẻ về định hướng phát triển của trường trong năm học này cũng như các năm học tiếp theo. Với những sự đổi mới trong hoạt động trường trong thời gian mấy tháng trở lại đây cũng như đưa ra những định hướng phát triển sắp tới của trường, Thầy Trần Việt Anh bày tỏ mong muốn tập thể CBNV-GV sẽ cùng đồng lòng, gắn kết chung sức để tạo luồng sinh khí mới trong việc xây dựng và phát triển trường lớn mạnh hơn nữa.

blog-post-image

Tại hội nghị, ThS. Bùi Ngọc Âu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Nhân sự công bố quyết định thành lập các đơn vị và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

blog-post-image

Theo các quyết định mới ban hành, trường thành lập và sáp nhập các đơn vị như sau:
- Thành lập Khoa Tài chính - Ngân hàng - Kế toán;
- Thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing;
- Thành lập Phòng Tổ chức - Nhân sự;
- Thành lập Phòng Công nghệ & Truyền thông;
- Thành lập Ban Điều hành Hợp tác liên kết đào tạo;
- Thành lập Vườn ươm khởi nghiệp DHV – Incubator;
- Sáp nhập Phòng Quản trị thiết bị & Cơ sở vật chất vào Phòng Tổ chức - Hành chính, thành phòng Hành chính - Quản trị.

blog-post-image

Về cán bộ quản lý, lãnh đạo trường bổ nhiệm:
- TS. Trần Văn Hưng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM;
- TS. Tạ Thị Kiều An, nguyên Trưởng khoa Tài chính - QTKD - Marketing giữ chức vụ Trưởng khoa QTKD – Marketing;
- Bổ nhiệm TS. Nguyễn Phúc Hùng giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn;
- Bổ nhiệm TS. Phạm Thị Hà, nguyên Phó Trưởng khoa Tài chính - QTKD - Marketing giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng - Kế toán, kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Kế toán thuộc khoa Tài chính - Ngân hàng - Kế toán;
- Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Mai Bình giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo & Công tác sinh viên;
- Bổ nhiệm ThS. Bùi Trúc Lam, nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Quản trị;
- Bổ nhiệm ThS. Lưu Đại Hải, nguyên Trưởng phòng Quản trị thiết bị & Cơ sở vật chất giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị;
- Bổ nhiệm ThS. Bùi Ngọc Âu, nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Nhân sự;
- Bổ nhiệm ThS. Lương Thành Trung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ & Truyền thông;
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hoà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ & Truyền thông;
- Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thành Mỹ giữ chức vụ Trưởng Ban Điều hành Hợp tác Liên kết Đào tạo;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn đối với TS. Vũ Quốc Khánh và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vườn ươm khởi nghiệp DHV.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image
TS. Trần Việt Anh – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng.

blog-post-image
TS. Trần Việt Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Tạ Thị Kiều An - Trưởng khoa QTKD – Marketing.

blog-post-image
TS. Trần Việt Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Phúc Hùng - Quyền Trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

blog-post-image
TS. Trần Việt Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Phạm Thị Hà - Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng - Kế toán, kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Kế toán thuộc khoa Tài chính - Ngân hàng - Kế toán.

blog-post-image
TS. Trần Việt Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Thị Mai Bình - Trưởng phòng Đào tạo & Công tác sinh viên.

blog-post-image
PGS. TS Lê Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Bùi Trúc Lam - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

blog-post-image
PGS. TS Lê Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Lưu Đại hải – Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

blog-post-image
PGS. TS Lê Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Bùi Ngọc Âu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Nhân sự.

blog-post-image
PGS. TS Lê Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Lương Thành Trung - Phó Trưởng phòng Công nghệ & Truyền thông.

blog-post-image
PGS. TS Lê Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bà Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng phòng Công nghệ & Truyền thông.

blog-post-image
PGS. TS Lê Bảo Lâm – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Thành Mỹ - Trưởng Ban Điều hành Hợp tác Liên kết Đào tạo.

blog-post-image
Nhận chức vụ mới, TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng đã có bài phát biểu trước toàn thể CBNV-GV.