KIẾN TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP"Kiến tập” tại các doanh nghiệp là một học phần quen thuộc trong chương trình học của sinh viên DHV.

blog-post-image

Trong hai ngày qua, sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh - Marketing đã có những buổi kiến tập tại Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC) và Công ty CP Đầu tư SCC (SCCI).

blog-post-image

Tại các công ty, các bạn sinh viên khóa 2021 ngành Quản trị Kinh doanh đã có dịp tìm hiểu về văn hóa làm việc tại doanh nghiệp và quá trình đào tạo nhân viên mới như thế nào cũng như được các anh chị quản lý các công ty hướng dẫn việc làm quen công việc thực tế...

blog-post-image

Việc kết nối hợp tác với các doanh nghiệp đã được DHV chú trọng tăng cường trong những năm gần đây với mục đích tạo cơ hội cho sinh viên kiến tập, thực tập thường xuyên tại các doanh nghiệp để làm quen với môi trường làm việc thực tế, đồng thời tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên.

Một số hình ảnh khác:

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image