CUỘC THI "DHV- KHỞI NGHIỆP 2023" CHÍNH THỨC MỞ CỔNG NHẬN Ý TƯỞNG/DỰ ÁN KHỞI NGHIỆPBan Tổ chức cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023” thông báo về việc nhận ý tưởng/dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi cụ thể như sau:

THỜI GIAN NHẬN Ý TƯỞNG: Từ ngày 27/06/2023 đến hết ngày 08/07/2023.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG/DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

👉Phụ lục 1 thể lệ điều chỉnh cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023” theo đường link:https://docs.google.com/.../1gGcw94DPlIYY7PvFWfJr.../edit...

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
- Sau khi hoàn thành hồ sơ theo Phụ lục 1.
- Các đội thi nộp hồ sơ bằng file Word và file PDF theo đường link sau:https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfmU5Zygodb3J.../viewform

📌Ban Tổ chức sẽ gửi thư xác nhận đã nộp ý tưởng/dự án sau khi các đội nộp xong.
📌Sau khi đã nhận được ý tưởng từ các đội dự thi, Ban Tổ chức sẽ phân loại nhóm ý tưởng và chỉ định Mentor hướng dẫn các đội dự thi hoàn thành hồ sơ chính thức để tham dự cuộc thi từ ngày 10/07/2023 đến ngày 28/07/2023 theo Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của thể lệ điều chỉnh.
Ban Tổ chức mong đợi nhận được nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp từ các đội thi.

blog-post-image