GIẢI MÃ CƠN KHÁT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH

Hàng năm, nhu cầu của thị trường cần tới 40,000 nhân lực cho ngành du lịch nhưng hiện nay trên cả nước có khoảng hơn 200 cơ sở đào tạo các bậc khác nhau về ngành du lịch và chỉ cung cấp được khoảng 24,000 nhân lực cho thị trường lao động.
Các cơ sở đào tạo ngành du lịch, trong đó có Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM sẽ làm gì để đáp ứng cho sự thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này?

Đối thoại trong chương trình Vững bước tương lai với chủ đề "Giải mã con khát nguồn nhân lực ngành du lịch" được phát sóng trên Đài TH Vĩnh Long có sự tham dự của hai chuyên gia trong lĩnh vực du lịch:
- TS Vũ Quốc Khánh - Trưởng Khoa Du lịch, Trường ĐH Hùng Vương TP..HCM
- PGS TS Phạm Hồng Long - Trưởng Khoa Du lịch học, Trường ĐH KHXH & NV, ĐH Quốc gia Hà Nội