Kế hoạch tổ chức cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023”blog-post-image

Thực hiện Kế hoạch số 780/KH-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khời nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2023; hoạch tổ chức cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023”

  • -XEM THỂ LỆ CUỘC THI (Tải File)

  • - BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ (Tải File)


Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023” với các nội dung sau:
I. Mục đích và ý nghĩa

- Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong toàn trường.
- Tạo không gian, môi trường cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên hình thành và xây dựng các ý tưởng dự án khởi nghiệp.
- Tạo một sân chơi bổ ích và môi trường năng động để sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trình bày ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh và giải quyết các vấn đề thực tế trong quá trình triển khai dự án khởi nghiệp.
- Kết nối các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường tham gia các hoạt động hỗ trợ, huấn luyện và đầu tư cho các ý tưởng dự án khởi nghiệp.
- Thông qua cuộc thi, các bạn sinh viên sẽ có thêm động lực và kiến thức để phát triển ý tưởng khởi nghiệp của mình trong tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.
- Tuyển chọn các ý tưởng/dự án khởi nghiệp hay, hiệu quả để tập huấn, bồi dưỡng tham gia: cuộc thi “Genesis 2023 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2023” do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức và tham gia UNIIC Day tại Malaysia.

II. Nội dung thực hiện
1. Tổ chức phát động triển khai cuộc thi đến với toàn thể sinh viên trường đăng ký tham gia.
2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
3. Tổ chức vòng loại, vòng chung kết cấp trường.
4. Chọn và hỗ trợ đưa các ý tưởng/dự án khởi nghiệp tham gia các cuộc thi liên quan đến ý tưởng khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức.

III. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức
1. Đối tượng dự thi: sinh viên Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
2. Nội dung dự thi
- Cuộc thi dành cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xoay quanh chủ đề các ý tưởng khởi nghiệp và trình bày về dự án khởi nghiệp.
- Các dự án dự thi phải phát triển một ý tưởng khởi nghiệp mới và sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các lĩnh vực:
+ Sản xuất nông, lâm ngư nghiệp
+ Công nghiệp chế biến, chế tạo
+ Dịch vụ: kinh doanh, thương mại dịch vụ du lịch và lữ hành, tài chính - ngân hàng.
+ Giáo dục và đào tạo
+ Y tế, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
+ Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo
+ Các lĩnh vực khác…

- Các ý tưởng/dự án phải được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết và thuyết phục thông qua bài thuyết trình và báo cáo.
3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức qua 02 vòng: Vòng loại và vòng chung kết

IV. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng + Giấy khen của Hiệu trưởng
- 01 giải nhì: 5.000.000 đồng + Giấy khen của Hiệu trưởng
- 01 giải ba: 2.000.000 đồng + Giấy khen của Hiệu trưởng
- 03 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng + Giấy khen của Hiệu trưởng
Ngoài ra, các nhóm vào vòng chung kết còn có cơ hội được đào tạo bồi dưỡng đại diện trường tham gia cuộc thi ở những đơn vị trong và ngoài nước. Các ý tưởng/dự án khả thi có cơ hội nhận được những khoản đầu tư từ doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển ý tưởng/dự án.

V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên
- Là Thường trực Ban tổ chức, đầu mối phối hợp với các đơn vị trong toàn trường chuẩn bị tốt cho cuộc thi.
- Dự thảo Kế hoạch, thể lệ cuộc thi và dự trù kinh phí kèm theo để trình Lãnh đạo trường phê duyệt.
- Tham mưu các Quyết định, kế hoạch và thông báo liên quan đến cuộc thi như: Quyết định thành lập Ban tổ chức; Ban giám khảo đánh giá và chấm điểm cho các vòng thi; tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp
2. Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp
- Là đầu mối phối hợp, liên kết hợp tác với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tham gia với vai trò là nhà tài trợ, đồng hành, nhà huấn luyện cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên.
- Phối hợp cùng Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên tổ chức các Hội đồng đánh giá, tuyển chọn các dự án có tính khả thi để hỗ trợ thực hiện.
3. Các Khoa đào tạo
- Hỗ trợ truyền thông về cuộc thi và triển khai đến sinh viên
- Huy động sinh viên tham gia cuộc thi
- Cử cán bộ giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên tham dự cuộc thi,…
4. Các đơn vị trong trường
- Phòng Quản lý Khoa học: phụ trách công tác hỗ trợ về chuyên môn cho các nhóm dự thi cùng Thầy/Cô các khoa.
- Phòng Hành chính – Quản trị: phối hợp cùng Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên để hỗ trợ về công tác hành chính của cuộc thi, chuẩn bị về cơ sở vật chất cho cuộc thi.
- Phòng Truyền thông – Công nghệ: tổ chức truyền thông trước, trong và sau cuộc thi, thiết kế các logo biểu trưng, các ấn phẩm hỗ trợ để tuyên truyền, quảng bá vể cuộc thi, hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc thi.
- Phòng Tài chính – Kế toán: hỗ trợ các thủ tục tiếp nhận tài trợ, đồng hành, các thủ tục tài chính liên quan đến cuộc thi.
- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường: là hạt nhân của hoạt động khởi nghiệp sinh viên, tham gia thành phần Ban tổ chức, tuyên truyền các hoạt động liên quan đến cuộc thi, huy động sinh viên tham gia cuộc thi.

VI. Tiến độ thực hiện
- Từ 25/5 – 05/6/2023: Dự thảo kế hoạch và thể lệ cuộc thi.
- Từ 05/6 – 07/6/2023: Trình Lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch.
- Từ 07/6 – 13/6/2023: tuyên truyền, triển khai cuộc thi, nhận đăng ký của các nhóm dự thi.
- Từ 10/6 – 13/6/2023: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên tham gia công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và các nhóm sinh viên đăng ký tham dự cuộc thi
- Từ 13/6 – 27/6/2023: tiếp nhận các ý tưởng dự án tham gia vòng loại cuộc thi
- Từ 27/6 – 29/6/2023: Ban giám khảo chấm điểm vòng loại
- Ngày 29/6/2023: công bố các ý tưởng/dự án vào vòng chung kết
- Từ 29/6 – 03/7: Các nhóm vào vòng chung kết được tập huấn với Mentor về các kỹ năng: trình bày ý tưởng, lập luận logic, chỉnh sửa kết cấu của Dự án cho phù hợp…
- Ngày 06/7/2023: Các nhóm nộp bài dự thi hoàn thiện sau khi được đào tạo, huấn luyện
- Ngày 08/7/2023: Vòng chung kết cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023” đề nghị các Khoa, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên thông tin đến sinh viên được biết và tham gia cuộc thi.