THẨM ĐỊNH THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHVừa qua, Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh và đã được hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nhất trí thông qua.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh gồm: PGS. TS. Bùi Thị Thanh - Phó trưởng khoa Quản trị, Trường Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; TS. Phan Quốc Tấn - Trưởng bộ môn QTNNL, Trường Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; TS. Lê Đình Nghi - Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Sài Gòn; TS. Mạch Trần Huy - Giám đốc điều hành Phan An Education; TS. Cảnh Chí Hoàng - Giảng viên Đại học Ngân hàng.

Tại buổi làm việc, Ban soạn thảo chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh đã báo cáo trước hội đồng những nội dung cơ bản của dự thảo chương trình. Với định hướng ứng dụng, chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh năm 2023 tăng gấp đôi thời lượng thực hành, thực tế tại các doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được tham quan thực tế, tiếp cận quy trình làm việc cụ thể, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.v.v....

Các thành viên hội đồng thẩm định đều thống nhất các nội dung và đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn trong chương trình đào tạo, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp để chương trình đào tạo hoàn thiện hơn. Hội đồng thẩm định kết thúc với kết quả các thành viên đều nhất trí tán thành thông qua chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh.

blog-post-image