CÁC MỐC THỜI GIAN THÍ SINH CẦN CHÚ Ý ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC NĂM 2023blog-post-image

Theo kế hoạch tuyển sinh Đại học năm 2023, có nhiều mốc thời gian mà thí sinh cần chú ý để hoàn thành quá trình đăng ký xét tuyển và nhập học vào Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2023.

AD gửi đến các bạn các mốc thời gian xét tuyển và xác nhận nhập học năm 2023 để các bạn dễ “tìm đường” đến với DHV trong giai đoạn “nước rút” này nha. Các bạn nên nhớ đậm sâu các mốc thời gian quan trọng này:
● Từ ngày 12/08 đến 17 giờ ngày 20/08, DHV sẽ rà soát dữ liệu lọc ảo trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó tải dữ liệu, thông tin xét tuyển để tổ chức xét tuyển nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký.
● Trước 17 giờ ngày 22/08, DHV sẽ công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 và kết quả trúng tuyển.
● Trước 17 giờ ngày 06/09, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của các trường đã đăng ký.

Nhà trường (DHV) luôn đồng hành hỗ trợ thông tin và các thủ tục để các bạn an toàn vượt qua năm tuyển sinh 2023.
Chờ đón các bạn sinh viên gia nhập đại gia đình DHV!