Thông báo về thời gian, hình thức thi và tiêu chí chấm điểm vòng chung kết cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023”Căn cứ Quyết định số 473/2023/QĐ-ĐHHV ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM về điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp năm 2023”;

Ban tổ chức cuộc thi “DHV – Khởi nghiệp 2023” thông báo về thời gian, hình thức và tiêu chí chấm điểm vòng chung kết như sau:
1. Thời gian: 8h00’ ngày 19 tháng 8 năm 2023 (thứ bảy)
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (số 272, Võ Thị Sáu, P. 7, Quận 3, TP. HCM)
3. Hình thức thi vòng chung kết
• Các nhóm thi trình bày trực tiếp ý tưởng/dự án khởi nghiệp với Hội đồng Ban giám khảo.
• Các nhóm thi sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên thứ tự trình bày ý tưởng/dự án.
• Mỗi nhóm thi có 15 phút trình bày, trong đó
+ 03 phút (đầu) giới thiệu về nhóm và trình bày ý tưởng/dự án.
+ 02 phút (sau) để đưa ra thông điệp, lý do để thuyết phục nhà đấu tư, mentor đồng hành.
+ 05 phút (sau) bảo vệ ý tưởng/dự án cùng Ban giám khảo.
+ 05 phút (cuối) tương tác và trả lời câu hỏi của Nhà đầu tư để gọi vốn.
4. Tiêu chí chấm điểm vòng chung kết blog-post-image blog-post-image

Ban tổ chức cuộc thi đề nghị Ban giám khảo, Nhà đầu tư, các nhóm thi nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Cố vấn học tập các lớp, Đoàn – Hội Sinh viên trường phối hợp thông tin đến sinh viên để biết và tham gia cổ vũ.