CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA DHV ĐƯỢC THÔNG QUA MANG TÍNH ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN CAOVừa qua, Khoa Công nghệ của DHV đã tổ chức buổi thẩm định chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Thông tin và đã được hội đồng thẩm định chương trình thông qua.

Buổi thẩm định có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hội đồng thẩm định gồm có:
- PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh - Trưởng Khoa Khoa CNTT, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia HCM
- PGS.TS. Võ Thị Lưu Phương - Trưởng Bộ môn Khoa CNTT, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia HCM
- TS. Đặng Ngọc Minh Đức - Giảng viên, Trường Đại học FPT phân hiệu HCM
- Ông Huỳnh Phúc Vinh - Giám đốc công nghệ, Công ty VinHMS Software Production And Trading JSC.
- TS. Nguyễn Văn Dũng – Quyền Trưởng Khoa Công nghệ, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM
- TS. Cảnh Chí Hoàng - Thành viên, Trường Đại học Hùng Vương HCM.

Ngoài ra chương trình đào tạo được xây dựng từ các chuyên gia đầu ngành và chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc Gia HCM), Trường ĐH FPT phần hiệu HCM.

Trước hội đồng thẩm định, TS. Nguyễn Văn Dũng – Quyền Trưởng Khoa Công nghệ đã bảo vệ thành công chương trình đào tạo ngành CNTT mang tính ứng dụng và thực tiễn. Thông qua những góp ý và sửa chữa từ các chuyên gia và doanh nghiệp, chương trình đào tạo đáp ứng được các các yêu cầu về đảm bảo chất lượng và mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm, khả năng tư duy sáng tạo, và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, hội đồng cũng thống nhất, mỗi 2 năm chương trình đào tạo sẽ thay đổi một số môn lựa chọn để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và mang lại cho sinh viên những kiến thức mới.

blog-post-image