BUỔI HỌC THỰC TẾ MÔN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦA SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁNSinh viên ngành Kế toán, Khoa Tài chính Ngân hàng - Kế toán của DHV đã có buổi học thực tế với môn báo cáo chuyên đề tại Công ty CP Công nghệ Nam Phương Việt để tìm hiểu về quy trình kế toán thực tế tại doanh nghiệp.

blog-post-image

Tại đây, các bạn sinh viên đã được các anh chị trong công ty giới thiệu về công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp, đồng thời các bạn cũng được hướng dẫn trực tiếp một số nghiệp vụ kế toán nhập trên phần mềm và cách lập báo cáo thuế tại doanh nghiệp...

blog-post-image

Với chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, gắn kết giảng đường với doanh nghiệp, những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên của DHV tổ chức cho sinh viên các ngành nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, qua đó giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm hữu ích trong quá trình đi làm sau khi tốt nghiệp.

Các hình ảnh khác:

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image

blog-post-image