TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM ĐẠT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Sáng ngày 07/02/2023, Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức long trọng Lễ công bố quyết định và đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, ban hành ngày 19/5/2017 gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí.

blog-post-image

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Việt Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cho biết: “Nhà trường xác định công tác đảm bảo chất lượng vừa là trách nhiệm vừa là mục tiêu, giá trị cốt lõi của trường và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi năm học. Công tác tự đánh giá của trường xác định những điểm mạnh, điểm yếu cùng những tồn tại để khắc phục, trên cơ sở đó nhà trường đề ra những giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Nhà trường cũng luôn đặt mục tiêu chất lượng làm hàng đầu với người học làm trung tâm trong suốt quá trình đào tạo và từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, tạo nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước”.

blog-post-image