Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Thời gian thành lập: Khoa TC-QTKD được thành lập theo quyết định số 132/2018/QĐ-ĐHHV ngày 30/10/2018. Khoa được sáp nhập từ 3 Khoa: Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Khoa Kế Toán- Kiểm Toán. Số lượng sinh viên hiện nay đang theo học (tính đến tháng 9/2019) là 317 sinh viên.

 • Cơ cấu nhân sự hiện tại:
 • Trưởng Khoa: GVC.TS Tạ Thị Kiều An
 • Trưởng Bộ Môn Kế Toán- Kiểm Toán:GVC.TS Phạm Thị Hà
 • Trưởng Bộ Môn Tài Chính Ngân Hàng:GVC.TS Mai Thanh Loan
 • Phụ Trách Bộ Môn Quản Trị Kinh Doanh: Th.S Phạm Thị Ngọc Thảo
 • Phụ Trách Bộ Môn Giảng dạy các học phần chung:Th.S Nguyễn Văn Hiếu
 • Giảng Viên : Th.S Bùi Nguyễn Thùy Dương
 • Giảng Viên: Th.SVũ Văn Nhỡ
 • Giảng Viên : CN Nguyễn Quang Bắc
 • Chuyên Viên:CN Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Chuyên Viên: CN Lê Nguyễn Tường vân
 • Mục tiêu các ngành đào tạo:

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • Kiến thức

Có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng:

Có hiểu biết tốt về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Có kiến thức chuyên môn vững chắc về quản trị kinh doanh:

Nắm vững kiến thức về quản trị kinh doanh, am hiểu các quy trình, chính sách quản

lý các tổ chức; phân tích các hoạt động; hoạch định chính sách, chiến lược duy trì và phát triển các tổ chức.

Có kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh (sản xuất, dịch vụ) ở các tổ chức trong nước và quốc tế.

 • Kỹ năng

Có kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp về quản trị kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu công việc:

Kỹ năng tư duy: có tư duy chiến lược tốt và có những quyết định đúng đắn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức.

Kỹ năng nhân sự: có khả năng làm việc, tổ chức động viên, điều khiển cá nhân và tập thể nhằm khai thác tối đa khả năng của nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu của tổ chức

Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ: có các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh quốc tế…

Có năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế thuộc chuyên ngành được đào tạo:

Có khả năng tham gia nghiên cứu, soạn thảo chế độ, chính sách kinh doanh tại các tổ chức.

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

 • Thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm công dân: chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các quy định của tổ chức làm việc.

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn:

Có ý thức kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc

Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân

Có khả năng sáng tạo trong công việc, cập nhật kiến thức:

Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Quản trị Kinh doanh có thể:

 • Làm việc tại các tổ chức sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ; các cơ quan nghiên cứu, quản lý, đào tạo… thuộc lĩnh vực kinh tế.
 • Tự quản lý các công ty với quy mô vừa và nhỏ chuyên sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ.
 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu về quản trị kinh doanh.
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh.
 • Có khả năng học tiếp cao học, nghiên cứu sinh ngành quản trị kinh doanh.

NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 • Kiến thức: chuyên môn vững về kế toán: hiểu và nắm chắc các nguyên lý, nguyên tắc, quy trình kế toán. Biết cách tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị. Có kiến thức về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng: thu thập, xử lý và truyền đạt các thông tin kế toán. Tổ chức, điều hành công tác kế toán trong các loại hình tổ chức. Lập và phân tích các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thái độ: tận tụy, gương mẫu, khiêm tốn, cẩn thận và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong mọi hoạt động của tổ chức, sẵn sàng cống hiến hết mình vì nhiệm vụ của tổ chức.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Kế Toán – Kiểm Toán có thể:

 Làm việc tại phòng kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu – đào tạo với vị trí kế toán viên, Kiểm toán viên độc lập, nhân viên phân tích tài chính hoặc kế toán trưởng, giám đốc tài chính. Có khả năng giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học về kế toán, tự học, nghiên cứu khoa học một cách độc lập để nâng cao trình độ và vị trí làm việc.

 • Về kiến thức

Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cung cấp kiến kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành Tài chính – Ngân hàng cùng các kiến thức bổ trợ nhằm trang bị cho người học khối kiến thức để tự tin và bản lĩnh để đảm trách công tác chuyên môn theo yên cầu công tác.

 • Về kỹ năng

Có đủ kỹ năng xử lý các vấn đề về chuyên môn trong các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các cơ quan tài chính, kho bạc, thuế, các đơn vị cung cấp hàng hóa – dịch vụ công trong nước và quốc tế.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, người học được chú trọng trang bị các kỹ năng tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm nhằm tăngkhả năng phân tích, ra quyết định; phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

 • Về năng lực

Có năng lực hoạt động chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công việc.Có khả năng thực hành tốt, xử lý linh hoạt trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ. Có năng lực tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.

 • Về thái độ

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị tốt. Tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng và chính sách của Nhà nước; có đạo đức lối sống tốt, có ý chí vươn lên và cố gắng rèn luyện, có sức khỏe tốt để làm việc và cống hiến cho xã hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng tập thể, hiểu biết và tôn trọng luật pháp.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Tài Chính – Ngân Hàng có thể:

Là chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; tư vấn tài chính cho các cá nhân khởi nghiệp.

Là nguồn nhân lực có chất lượng cho ngân hàng Nhà nước; cho các ngân hàng thương mại, quĩ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế.

Là chuyên viên tài chính tại các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, các đơn vị cung cấp hàng hóa – dịch vụ công trong nước và quốc tế.

Là chuyên viên của các cơ sở nghiên cứu; là thành viên tham gia giảng dạy về tài chính-ngân hàng.