Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Khoa Luật – Thương mại được thành lập theo quyết định số 08/2019/QĐ-HĐT  ngày 29/10/2019 của Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh.

Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Bảo Lâm

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo cử nhân Luật nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt và có trách nhiệm với xã hội. Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa, kinh tế – xã hội; kiến thức chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý trong và nước ngoài; khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành luật vào các lĩnh vực trong cuộc sống.

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật có khả năng làm việc trong các lĩnh vực:

 

  • Chuyên viên về công tác pháp chế tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
  • Nhân viên bộ phận pháp chế hoặc nhân sự tại các doanh nghiệp.
  • Chuyên gia tư vấn pháp lý; trọng tài viên, thừa phát lại, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, công chứng viên, tư vấn viên, trợ lý pháp luật…
  • Các cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực pháp luật tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.