blog-post-image

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp môn: A00, C00, C01, D01

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Quản trị Tổng hợp – Quản trị kinh doanh quốc tế - Quản trị marketing, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức và tư duy tổng hợp về kinh doanh và kinh tế…Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng giải quyết những vấn đề tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như: hoạch định chiến lược kinh doanh, tổ chức kinh doanh, lựa chọn thị trường, quản trị tác nghiệp, marketing, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực…

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh trang bị cho người học:

blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định;
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các vị trí trong các tổ chức kinh doanh của mọi thành phần kinh tế như sau:
- Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, nhân viên cửa hàng bán lẻ, nhân viên bán hàng vùng/khu vực.
- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính; lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Nhà quản trị cấp cơ sở và cấp trung ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.
- Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.

Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc nào, con đường thăng tiến nghề nghiệp về cơ bản như sau:
- Trong thời gian từ 0-2 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:
+ Nhân viên kinh doanh;
+ Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư;
+ Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh;
+ Trợ lý dự án;
+ Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh;
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ.

- Từ 2-4 năm, các cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:
+ Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh;
+ Chủ doanh nghiệp nhỏ.

- Sau 4 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là:
+ Quản lý cấp trung ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
+ Chủ một doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững.

Cơ hội học tiếp tục
- Được tiếp tục học các chương trình sau đại học;
- Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.