blog-post-image

Mã ngành: 7220204

Tổ hợp môn: C00, D01, D04, D15

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc học tại DHV, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiếng Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thành thạo các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, cụ thể: có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng; Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt; Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn; Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khá năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết…

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ có kiến thức chuyên môn vững chắc về lý thuyết và thực tế thông qua 48 học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp với tổng cộng 103 tín chỉ, được phân bổ thành khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức chuyên ngành và chuyên ngành hẹp (kiến thức nghề nghiệp), học phần thực tập thực tế, học phần khóa luận tốt nghiệp. Trong suốt 4 năm học, sinh viên từng bước tích luỹ các loại kiến thức khác nhau, từ những kiến thức mang tính chất lý thuyết trong các học phần thuộc lãnh vực ngôn ngữ học, văn học, văn hoá, lịch sử… đến những kiến thức mang tính chất thực tế trong các học phần thực hành tiếng, biên phiên dịch, thương mại, văn phòng, du lịch…

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trang bị cho người học các khả năng sau:
blog-post-image blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định.
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

- Tham gia giảng dạy tiếng Trung Quốc ở các trường học, các trung tâm ngoại ngữ;
- Làm chuyên viên biên phiên dịch tiếng Trung cho các công ty, các tổ chức có liên quan đến tiếng Trung Quốc;
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành và các ngành khác như: Ngành ngôn ngữ học, Ngành Châu Á học, ngành Đông Phương học…
- Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể thi tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong hoặc ngoài nước thuộc các chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ học hoặc tiếng Trung.