blog-post-image

Mã ngành: 7810103

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giúp sinh viên có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội liên quan đến phát triển du lịch, những kiến thức chuyên sâu trong quản trị kinh doanh du lịch; Hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiệp vụ trong các doanh nghiệp du lịch điển hình như khách sạn, nhà hàng, lữ hành. Tổ chức và điều hành các công việc trong các lĩnh vực tổ chức cung ứng dịch vụ, các hoạt động chức năng như tài chính, nhân sự, Marketing của các doanh nghiệp dịch vụ, đặc biệt là du lịch và rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị doanh nghiệp du lịch.


Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trang bị cho người học:
blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp


Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định.
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP:


Tốt nghiệp Quản trị dịch vụ và lữ hành, các bạn sẽ được lựa chọn rất nhiều vị trí, nghề nghiệp cụ thể như:
- Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hội nghị;
- Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ du lịch, khách sạn;
- Giám đốc điều hành, Tổ trưởng bộ phận, quản lý bộ phận lập kế hoạch, điều phối nhân sự;
- Giảng dạy về Quản trị khách sạn, du lịch…
- Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ra trường bạn có thể làm việc và nắm bắt cơ hội thăng tiến tại:
- Các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành trên cả nước;
- Các khu du lịch, nghỉ dưỡng; Khu vui chơi, giải trí;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
- Bộ phận du lịch các sở, ban, ngành.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi ra trường có thể học cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để nhận các học vị như thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành … và các ngành gần khác.