blog-post-image

Mã ngành: 7480201

Tổ hợp môn: A00, A01, C14, D01

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Học ngành Công nghệ thông tin, sinh viên được trang bị những kiến thức liên quan đến việc nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông...

Ngành Công nghệ thông tin của DHV hiện có 04 chuyên ngành đào tạo chính là:
- Công nghệ phần mềm
- Mạng máy tính và truyền thông
- Kỹ thuật máy tính
- Truyền thông đa phương tiện

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin trang bị cho người học các khả năng sau:
blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ CHí Minh;
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin có khả năng làm việc tại các vị trí sau:
- Chuyên viên kiểm thử phần mềm.
- Lập trình viên phát triển phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Chuyên viên quản trị và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống Web.
- Chuyên viên thiết kế, triển khai, quản trị hệ thống mạng, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin.
- Chuyên viên thiết kế mạch vi điều khiển, lập trình nhúng.
- Chuyên viên marketing trực tuyến, quảng cáo, tổ chức sự kiện, xây dựng kịch bản và sản xuất video.
- Chuyên viên xây dựng và thiết kế Website, thiết kế logo, nhãn hiệu, hình ảnh.
- Chuyên viên huấn luyện và đào tạo, nghiên cứu viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Có thể tiếp tục học lên ở bậc cao hơn và thực hiện nghiên cứu chuyên sâu.
Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ và năng lực thực tế để có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn như cao học hoặc nghiên cứu sinh, để đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Người tốt nghiệp với trình độ này có thể đảm nhiệm công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.