Trung tâm thông tin Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 2 CSDL trực tuyến được truy cập miễn phí là UNILibrary và ITUILibrary.

                                   

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (IDT) là nhà phân phối các Bộ CSDL của một số tổ chức quốc tế lớn và đang có chính sách ưu đãi, đặc biệt là truy cập các CSDL.  Đây là cơ sở dữ liệu cho phép truy cập đến nguồn tài nguyên miễn phí với mong muốn phổ biến nguồn tài liệu hữu ích này.

Quý Thầy cô và bạn đọc có thể truy cập trực tiếp đến các CSDL theo 2 cách:

1.        https://idtvietnam.vn/vi/truy-cap-mien-phi-csdl-cua-lien-hop-quoc-va-lien-minh-vien-thong-quoc-te-665

2.        https://www.un-ilibrary.org/ : thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Bộ CSDL với 28 chủ đề, tiêu biểu như: Hòa bình và an ninh thế giới; Nhân quyền; Trẻ em; Biến đổi khí hậu; Ma túy, tội phạm; Liên Hợp quốc và các chủ đề về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội.

         https://www.ituilibrary.org/ : thư viện trực tuyến của  Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU – International Telecommunication Union). Bộ CSDL gồm 12 chủ đề với hàng ngàn tài liệu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông.