Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-05-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Sau thời gian tập trung chuẩn bị, Ban Chi ủy Chi bộ trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức đại hội Đảng viên Chi bộ Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 07/7/2020, Chi bộ Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đã tiến hành tổ chức phiên họp trù bị của Đại hội Đảng viên Chi bộ Trường Đại học Hùng Vương Tp. Đại hội xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.

Đến dự phiên trù bị có tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ và Đoàn đại biểu cấp trên do Đ/c Nguyễn Thị Là – Ủy viên BTV – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM.

Đ/c Nguyễn Thị Là – Ủy viên BTV – Trưởng ban Tổ chức ĐUK Đại học, Cao đẳng TP.HCM

Đại hội đã thống nhất bầu ra Chủ tịch đoàn gồm 03 đồng chí: Đ/c Đỗ Văn Xê (Chủ tịch), Đ/c Trương Hạ Long và Đ/c Trần Thanh Huy.

Tổ Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí: Đ/c Nguyễn Ngọc Hồng Khanh và Đ/c Trần Phán Lịnh.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản trong các văn bản: Nội quy Đại hội; Quy chế làm việc trong Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm tập thể và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên thảo luận tại Đại hội đã ghi nhận rất nhiều các ý kiến đóng góp của các Đ/c đảng viên Chi bộ, các ý kiến đóng góp xoay quanh các nội dung trọng tâm về quan hệ công việc giữa các nhà đầu tư và các tổ chức đoàn thể nhà trường, cách thức phát triển nguồn đảng viên mới và vai trò nòng cốt của các Đảng viên trong thời kỳ hội nhập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Đ/c Bế Nhật Dục – Nguyên Hiệu phó nhà trường, phát biểu tại Đại hội

Đ/c Lê Đức Trung (Tiến sĩ thuộc phòng QLKH&HTQT) phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch đoàn đã ghi nhận và điều chỉnh một số chỉ tiêu theo góp ý của các Đảng viên chi bộ cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, trong đó có các chỉ tiêu đáng chú ý như: chỉ tiêu về học tập các Nghị quyết cấp trên; Chỉ tiêu về gương mẫu đối với đảng viên; Chỉ tiêu về rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ tiêu về hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm; Chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của đảng viên trong đại hội

Chiều cùng ngày, vào lúc 13h30 Đại hội tiếp tục phiên chính thức.

Thành phần đại hội ở phiên chính thức, ngoài các đại biểu ở phiên trù bị, đại hội còn mời thêm các khách mời từ Đảng uỷ khối; Ông Hoàng Sĩ Hoá – Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo và CTSV; Phòng Hành chính Quản trị và các đơn vị khác trong Trường.

Ở phiên làm việc chính thức, đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ trường đại học Hùng Vương TP.HCM ở nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, cũng đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ gồm các đồng chí:

  • Đ/c Đỗ Văn Xê (giữ chức vụ Bí thư);
  • Đ/c Trương Hạ Long;
  • Đ/c Trần Thanh Huy (giữ chức vụ Phó Bí thư);
  • Đ/c Hà Minh Tiếp;
  • Đ/c Nguyễn Ngọc Hồng Khanh.

Ngoài ra, đại hội thông qua công tác bầu cử cũng chọn ra Đ/c Đỗ Văn Xê sẽ là đại diện tham gia Đại hội cấp trên (Đ/c Trần Thanh Huy là đại biểu dự khuyết).

Đ/c Nguyễn Thị Là tặng hoa chúc mừng Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ xác định công tác chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Mặc dù tình hình của Nhà trường trong nhiệm kỳ qua đã có những diễn biến phức tạp, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị trước những thách thức, khó khăn của Nhà trường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của đa số cán bộ, đảng viên vì mục tiêu ổn định, xây dựng và phát triển của Chi bộ và của Nhà trường.

Đến dự đại hội lần này, Đ/c Nguyễn Thị Là – Đại diện ĐUK đã có một số ý kiến chỉ đạo đối với công tác đảng ở Trường đại học Hùng Vương TP.HCM:

Thứ Nhất, nhà trường cần xây dựng mối quan hệ công việc giữa Hội đồng trường với các tổ chức đoàn thể trong trường;

Thứ Hai, cần nâng cao năng lực tổ chức đảng, nâng cao năng lực đảng viên;

Thứ Ba, nhanh chóng đổi mới phương thức lãnh đạo;

Thứ Tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức giám sát việc thực hiện kiểm tra, đôn đốc đối với công tác đảng;

Thứ Năm, thực hiện triệt để chỉ thị số 5 của TW Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Thứ Sáu, tăng cường công tác xây dựng đảng, giữ vững tư tưởng chính trị, công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực…

Cuối cùng, công tác đảng nhà trường cần tích cực xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, trong đó xác định cán bộ lãnh đạo là trung tâm đoàn kết.

Đ/c Nguyễn Thị Là phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong phần cuối của đại hội, Đ/c Đỗ Văn Xê đại diện ban chi uỷ nhà trường đã có phát biểu bế mạc đại hội. Trong đó, Đ/c Đỗ Văn Xê đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ nhà trường đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của Chi bộ đã đề ra.

 

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 18h15 cùng ngày theo đúng kế hoạch.

Trung tâm Thông tin Thư viện