(KNN) – Những món quà nhỏ xinh đã được Khoa Ngoại ngữ trao tặng cho các bạn sinh viên. Đây là quà dành cho các bạn sinh viên đạt kết quả tốt trong thời gian học online vì tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến việc học tập trung ở trường bị gián đoạn.
Trong thời gian gián đoạn việc học ở trường, nhằm giúp các bạn sinh viên ôn tập một số kiến, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức ôn tập trực tuyến ít nhất 1 tuần 2 buổi. Và nhằm khuyến khích động viên các bạn sinh viên tích cực tham gia làm các bài kiểm tra trực tuyến trong và sau khi ôn tập, các Thầy Cô đã quyết định là sẽ có những món quà nhỏ dành cho các bạn nếu đạt kết quả cao khi làm bài kiểm tra.
Trong thời gian dịch Covid 19, không chỉ sinh viên Khoa Ngoại ngữ mà những sinh viên Khoa khác cũng tham gia tích cực vào việc học tập và làm bài trực tuyến do Khoa Ngoại ngữ tổ chức. Hiện nay, mùa dịch đã tạm lắng xuống, trường chúng ta đã trở lại học tập bình thường. Các bạn cũng hãy tiếp tục duy trì tinh thần phấn đấu cho việc học ở mức cao nhất để đạt kết quả tốt nhé.
(Phan Tú Trinh)