TỔNG QUAN DU LỊCH

Mã sách: HVU.0000557

Tác giả: Võ Văn Thành

NXB: Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM

Năm XB: 2015

Số trang: 255 tr.

Du lỊch là một hoạt động đã xuất hiện từ rất lâu trong xã hội loài người. Theo đà phát triển của xã hội, du lịch dần trở thành một trào lưu, một hiện tượng và không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết và phổ biến của mọi người. Nhu cầu đó cần phải được đáp ứng khi con người có thời gian nhàn rỗi, vật lực, muốn khám phá thế giới tự nhiên và xã hội loài người nhằm tăng thêm sự hưởng thụ và hiểu biết của bản thân.

Cuốn sách TỔNG QUAN DU LỊCH được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành du lịch nói riêng và độc giả nói chung những vấn đề cơ bản về du lịch một cách có hệ thống. Thế nào là du lịch, tài nguyên du lịch? Các vùng du lịch ở Việt Nam? Tác động của du lịch đối với kinh tế- văn hóa- xã hội và môi trườnng sở tại? Vài nét về nguồn nhân lực du lịch…

Tác giả: Võ Văn Thành, sinh tháng 7 năm 1975. Hướng dẫn viên lữ hành quốc tế từ năm 2000, tham gia nghiên cứu và giảng dạy môn Tổng quan du lịch, Văn hóa du lịch…

Tác phẩm đã xuất bản: Văn hóa Nam bộ qua cái nhìn của Sơn Nam (2013). Sắp xuất bản: Văn hóa du lịch Việt Nam (viết chung với PGS. TS. Phan Huy Xu).

MỤC LỤC

Chương I:        Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học.

Chương II:       Các khái niệm về du lịch

Chương III:      Tài nguyên du lịch Việt Nam

Chương IV:      Các vùng du lịch ở Việt Nam

Chương V:       Các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch

Chương VI:      Kinh doanh du lịch

Chương VII:     Tác động của du lịch đối với kinh tế- văn hóa và môi trường nước sở tại

Chương VIII:    Phát triển du lịch bền vững

Chương IX:      Tìm hiểu nguồn nhân lực du lịch

Phụ lục

Phụ lục I: Chủ đề ngày du lịch thế giới qua các năm

Phụ lục II: 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Phụ lục III: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sách có tại Trung tâm Thông Tin – Thư viện. Thân mời bạn đọc!