Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học

Mã sách: NTT.0003166

Tác giả: Kenneth H. Rosen

Nhà XB: Thống kê

Năm XB: 2002

Số trang: 1239 tr.

Cuốn Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học của Giáo sư Kenneth H. Rosen là một cuốn sách quí, hiếm, được tái bản nhiều lần và được sử dụng trong hơn 300 trường học. Cuốn sách gây kinh ngạc và thán phục bởi khối lượng đồ sộ các ví dụ, câu hỏi, bài tập, đề tài ứng dụng tin học… giúp cho người đọc dễ dàng hiểu và biết ứng dụng có hiệu quả các kiến thức đa dạng không chỉ thuần tuý về toán học rời rạc.

Sách này có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, thân mời bạn đọc!