Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Thư mời viết bài tham dự "Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2021"

03-06-2021
Thư mời viết bài tham dự

Nhằm tạo cơ hội học tập, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ trong khối ngành kinh tế và kinh doanh, Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV và CV về việc viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2021.

Nội dung bài viết tập trung các chủ đề: Tài chính, ngân hàng, kế toán; Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Thương mại và chuỗi cung ứng; Marketing, kinh doanh trong thời đại số; Khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo; Quản lý kinh tế và cải cách hành chính công; Công nghệ thông tin và hội nhập kinh tế quốc tế; Blockchain, chuyển đổi số; Kinh tế và đầu tư quốc tế; Hệ thống thông tin quản lý trong các doanh nghiệp tài chính và phi tài chính; Các nội dung khác liên quan đến chủ đề hội thảo.

Bài viết sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 kèm theo các thông tin theo thể lệ đính kèm.
Thời gian gửi bài viết: trước ngày 13/07/2021.
Bài viết gửi về địa chỉ email: qlkh-htqt@hvuh.edu.vn với tiêu đề ICYREB 2021_ Tên bài viết đồng thời gửi bản cứng về phòng QLKH&HTQT.

/upload/blog/32018/TB21-21,02-4 THE LE THAM GIA VIET BAI THAM DU HOI THAO KHOA HOC QUOC TE ICYREB 2021.pdf