Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và Giáo dục Đại học: Khi thách thức là cơ hội"

14-06-2021
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế

Nhằm giúp nhận diện được những thách thức và cơ hội đối với giáo dục đại học trong thời đại số và có thể đưa ra những đề xuất về chính sách phát triển giáo dục địa học tại Việt Nam, Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV và CV về việc viết bài Hội thảo quốc tế.

Nội dung bài viết tập trung các chủ đề: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học; Chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học; Chuyển đổi số giáo dục và phân hóa xã hội; Đại học ảo; Bigdata trong môi trường hàn lâm – học thuật; Blockchain và hệ thống quản lý thông tin và hồ sơ giáo dục; Vai trò của doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học; Số hóa học liệu và vấn đề bản quyền.

Bài viết sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 kèm theo các thông tin theo thể lệ đính kèm.

Thời gian gửi đề xuất tham luận: ngày 06/07/2021.

Thời gian gửi toàn văn tham luận: 23/08/2021.

Bài viết gửi về địa chỉ email: qlkh-htqt@hvuh.edu.vn và gửi bản cứng về phòng QLKH&HTQT.

/upload/blog/32357/TB 43-21,10-6 VIET BAI HOI THAO QUOC TE-CHUYEN DONG SO VA GIAO DUC DAI HOC.pdf