Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy 2019 từ kết quả học tập lớp 12 (Tải File).

TB59,26-8 THONG BAO XET TUYEN DH CHINH QUY 2019 - HOC BA