Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo một số nội dung về việc thực hiện đánh giá Kết quả rèn luyện HK II, năm học 2017-2018 (tải File).