Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH – Euréka do Thành Đoàn – Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức (Tải File) (Biểu mẫu đính kèm)