Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo v/v tập trung sinh viên học Giáo dục quốc phòng năm học 2017 – 2018 vào ngày 05/3/2018 (Tải File).