Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc sử dụng văn bản điện tử và quy định các phương tiện giao tiếp, thông tin liên lạc trong trường (Tải File).

Cùng chuyên mục