Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc rút bớt học phần đã đăng ký trong HK I năm học 2018 -2019 của sinh viên khóa 2017 (Tải File)