Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo v/v giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Phó Hiệu trưởng thường trực, Phụ tá Hiệu trưởng và Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Trường (Tải File).