Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh và chữ ký của PGS.TS. Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh đến các Quý cơ quan, đơn vị  được biết để thuận tiện liên hệ công tác (Tải File).