Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh địa điểm và lịch học tập Tuần Sinh hoạt CDSV năm học 2018 – 2019 (tải File).

ĐỊA ĐIỂM:Cơ sở Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM

Hội trường lầu 4, Trung tâm GDTX Chu Văn An (546 Ngô Gia Tự, P.9, Q.5, Tp.HCM)

THỜI GIAN: buổi sáng bắt đầu từ 7h30, chiều bắt đầu lúc 13h00

Đợt 1: ngày 12/9, ngày 13/9, ngày 14/9/2018 (Nội dung học tập đợt 1 – tải File)

Gồm các lớp: 1805AV1, 1805AV2, 1805NV, 1805TV, 1805KT, 1705QK, 1705QB, 1705TN

Đợt 2: ngày 15/9, ngày 16/9, ngày 17/9/2018 (Nội dung học tập đợt 2 – tải File)

Gồm các lớp: 1805QK, 1805DL, 1805CT, 1805TN, 1805QB, 1705CT, 1705KT

Lưu ý: 

  • Khoa Ngoại ngữ: lớp 1805AV1, 1805AV2 (ngành tiếng Anh), lớp 1805NV (ngành tiếng Nhật), lớp 1805TV (ngành tiếng Trung)
  • Khoa Quản trị Kinh doanh: lớp 1805QK
  • Khoa Tài chính Ngân hàng: 1805TN
  • Khoa Kế toán: lớp 1805KT
  • Khoa Quản lý Bệnh viện: lớp 1805QB
  • Khoa Công nghệ Thông tin: lớp 1805CT
  • Khoa Du lịch: lớp 1805DL