Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và lý luận chính trị đợt tháng 7/2017. (File đính kèm)