THÔNG BÁO 

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo đến bạn đọc mượn sách quá hạn, mau chóng mang sách đến thư viện trả trước ngày 30/8/2019 tại lầu 7.

Sau thời gian trên nếu bạn chưa trả sách sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.
Danh sách xem bên dưới:

dssvquahan21-8-19

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN