Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai hộp thư điện tử cho sinh viên của Trường.

TB ve hop thu dien tu sv