Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên có tên trong danh sách (Tải File) được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo các Quyết định số 173; 174 và 175/2017/QĐ-ĐHHV ngày 30/08/2017 thông tin nhận bằng tốt nghiệp như sau:

Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo, 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Ngày 25/09/2017 (Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30).

Sinh viên không sắp xếp đến nhận bằng được vào thời gian trên thì đến nhận bằng từ ngày 27/09/2017 vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30).

Mức lệ phí: 300.000 đồng/sinh viên

(Sinh viên đóng tiền tại Phòng Tài chính và cầm phiếu thu đến Phòng Quản lý Đào tạo để nhận bằng).

Lưu ý:

  • Sinh viên tự đến nhận bằng tốt nghiệp, không nhờ người đến nhận thay.
  • Sinh viên bắt buộc đem theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đi nhận bằng.
  • Những sinh viên còn thiếu hồ sơ, bản photo bằng tốt nghiệp THPT, nợ sách thư viện,…phải hoàn thành nghĩa vụ trước khi ký nhận bằng tốt nghiệp.