Trường ĐH Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện chính sách ưu đãi tuyển sinh năm 2019 dành cho sinh viên khóa 2019-2023 (Tải File).

QD45,9-3 THUC HIEN CHINH SACH HOC BONG - UU DAI TS 2019-2020