Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2020 – 2021 (Tải File).

TB28, 17-06 THU BHYT SV NAM HOC 2020-2021