Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên (Tải File)