Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo Thông báo về việc tham gia sơ tuyển chương trình Vườn ươm Khoa học và Công nghệ trẻ 2019 (Tải Thể lệ chương trình).

TB