Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo cuộc thi do Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Thời gian gửi ý tưởng đến hết ngày 10/09/2018 (chi tiết thông báo đính kèm).

TB27.18-4 Tham gia y tuong Sang tao tre