Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tham dự Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường 1995 – 2020 (Tải File).

TB67,12-11 LE KY NIEM 25 NAM - KHAI GIANG NAM 2020