Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

TB tham gia bao hiem y te