Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc sinh viên khóa 2017 nghỉ học vào ngày 10/9/2018 (Tải File)