Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc rút bớt học phần đã đăng ký trong HK II năm học 2018 – 2019.

Thong bao rut hoc phan